Have a question or need a custom quote?

It is growing fast, supported by a community of individuals and enterprises, and creates a standard platform we can all build on. That's why we believe OpenStack represents the best of what technology offers.

ابر خصوصی

ابر خصوصی یک زیر ساخت رایانش ابری است که توسط یک سازمان برای استفاده داخلی آن سازمان به وجود آمده‌است. عامل اصلی که ابرهای خصوصی را از ابرهای عمومی تجاری جدا می‌سازد، محل و شیوه نگهداری از سخت‌افزار زیرساختی ابر است. ابر خصوصی امکان کنترل بیشتر بر روی تمام سطوح پیاده‌سازی ابر (مانند سخت‌افزار، شبکه، سیستم عامل، نرم‌افزار) را فراهم می‌سازد. مزیت دیگر ابرهای خصوصی امنیت بیشتری است که ناشی از قرارگیری تجهیزات در درون مرزهای سازمان و عدم ارتباط با دنیای خارج ناشی می‌شود. اما بهره‌گیری از ابرهای خصوصی مشکلات ایجاد و نگهداری را به همراه دارد.

ابر خصوصی برپایه اوپن‌استک

مهمترین دلیل استفاده از زیرساخت رایانش‌ابری اوپن استک، یکپارچگی تمام منابع سخت‌افزاری و ایجاد یک بستر قدرتمند و یکپارچه برای اجرای سرویس‌ها بر روی ماشین‌های مجازی است. عمده‌ترین تفاوت رایانش ابری به نسبت شیوه سنتی (پیاده‌سازی سرویس‌ها بر روی سرور فیزیکی) این است که در شیوه سنتی برای اجرا و راه اندازی هریک از سرویس ها از یک سرور واحد استفاده می‌شود که به نسبت قدرت سخت افزاری سرورها و مصرف منابع سیستم توسط سرویس‌ها، میزان بسیار زیادی از این منابع بلااستفاده می‌ماند. ولی در زیرساخت رایانش ابری با یکپارچه سازی منابع سخت‌افزاری سرورها و نصب سیستم‌عامل‌ها و پیاده‌سازی‌ سرورها بر روی ماشین‌های مجازی تا حد بسیار زیادی از هدر رفتن منابع سخت‌افزاری، انرژی و منابع انسانی می‌توان جلوگیری کرد.