Have a question or need a custom quote?

It is growing fast, supported by a community of individuals and enterprises, and creates a standard platform we can all build on. That's why we believe OpenStack represents the best of what technology offers.

تلفن بر روی بستر شبکه

امـروزه با گسترش شبکه های کامپیوتری در تمامی شرکت ها و سـازمان ها و روز افزون شدن ارتباطات آنلاین از طریق شبکه بستری مناسب برای خدمات تلفن بر روی بستر شبکه یا VoIP ایجاد شده است. این خدمات می‌تواند هم به صورت مستقل از شبکه مخابرات سـنتی و هم به صـورت ترکیبی با این شـبکه طراحی و پیاده سـازی شـود. به طور کلی از دلایل اسـتفاده خدمـات VOIP میتوان به ایجاد صرفه جویی بیشتر در هزینه ها، افـزایش امنیت ارتباطات امکان پیـاده سازی قابلیت های سـفارشی، بهره گیری از مدرن ترین فناوری ارتباطی و... اشاره کرد.

خدمات بر پایه تکنولوژی‌های اوپن‌سورس

مجموعه innfinision این افتخار را دارد خدمـات VoIP خود را علاوه بر PBXهای سـخت افزاری، بر روی بـستر امن و پایدار لینوکس و سیستم نرم افزاری Asterisk و Cisco از کوچکترین سطح کاربری تا سطح سازمانی و شرکت‌های بزرگ، خدمات VoIP را به مشـتریان خود با بالاترین کیفیت ممکن ارائه دهد.